Nazywana również hipertermią całego ciała.

Na czym polega? / Whole Body Hyperthermia WBH

Hipertermia

systemowa

To sztucznie wywołane, kontrolowane i zamierzone podwyższenie temperatury ciała poprzez sieć naczyń krwionośnych tkanki podskórnej. Hipertermia systemowa polega na indukowaniu sztucznej gorączki w zakresie temperatur 37,5 — 42°C.

To jedna z najstarszych form terapii w historii medycyny z bardzo szerokim spektrum zastosowania.

Dziś wykorzystując najnowocześniejszą technologię proces ten wywołać można sztucznie, jednocześnie w sposób bardzo bezpieczny.

Sztuczna

gorączka

Trzy stopnie hipertermii systemowej.

Mechanizmy działania obejmują zwiększoną perfuzję i aktywność metaboliczną związaną ze wzrostem temperatury w ciele, jak również wpływ na układ hormonalny a przede wszystkim układ immunologiczny organizmu.

Łagodny 37,5 — 38,5°C

Umiarkowany 38,5 — 40,5°C

Ekstremalny 40,5 — 42,0°C

Wg Wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii Deutsche Gesellschaft fur Hyperthermie DGHT

Zastosowanie

Czas utrzymywania temperatury

≤ 30 min

Odczucia pacjenta

Pot

Brak stresu termicznego

Monitorowanie pacjenta

Bez opieki pielęgniarskiej

Zastosowanie

Relaks

Wellness

Czas utrzymywania temperatury

≤ 180 min

Odczucia pacjenta

Przemijający stres termiczny.

Nie wymaga sedacji/ opcjonalnie lekka sedacja (uspokojenie pacjenta).

Monitorowanie pacjenta

Opieka pielęgniarska pod nadzorem medycznym.

Pomiar temperatury: ciągły doodbytniczy, dodatkowo opcjonalnie pachowy/ 

bębenkowy.

Spirometria SpO2/ dodatkowo opcjonalnie elektrokardiogram ECG.

Pomiar ciśnienia tętniczego NIBP.

Zastosowanie

Reumatologia

Dermatologia

Onkologia 

Psychiatria

Immunologia

Medycyna środowiskowa

Czas utrzymywania temperatury

> 180 min

Odczucia pacjenta

Przemijający stres termiczny.

Wymaga lekkiej/ silniejszej sedacji (uspokojenia 

pacjenta).

Monitorowanie pacjenta

Opieka pielęgniarska pod nadzorem medycznym.

Pomiar temperatury: ciągły doodbytniczy, dodatkowo opcjonalnie pachowy.

Spirometria SpO2/ dodatkowo opcjonalnie elektrokardiografia EKG.

Pomiar ciśnienia tętniczego NIBP.

Zastosowanie

Onkologia

Chroniczne infekcje

Czas utrzymywania temperatury

> 30 min

Odczucia pacjenta

Pot

Brak stresu termicznego

Monitorowanie pacjenta

Opieka pielęgniarska.

Pomiar temperatury: pachowy/ doodbytniczy/ podjęzykowy/ bębenkowy.

Zastosowanie

Rehabilitacja

Fizjoterapia

Reumatologia

Ortopedia

Czas utrzymywania temperatury

zazwyczaj ≥ 60 min

Odczucia pacjenta

Stres termiczny.

Wymaga głębokiego znieczulenia dożylnego lub znieczulenia ogólnego.

Monitorowanie pacjenta

Leczenie przez lekarzy.

Szczegółowy monitoring funkcji życiowych pacjenta.

Zastosowanie

Onkologia

Chroniczne infekcje

Umiarkowany WBH 38,5 — 40,5°C
Ekstremalny WBH > 40,5°C
Łagodny WBH < 38,5°C

European Society for Hyperthermic Oncology ESHO

Kilkaset ośrodków na Świecie

W samych Niemczech funkcjonuje kilkaset ośrodków wykorzystujących hipertermię. Metoda stosowana jest również w innych krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Japonii, Malezji, Chinach, Rosji czy Korei Południowej. 

Lekarze, stosujący w praktyce metodę hipertermii wymieniają swoje doświadczenia m.in. w ramach Europejskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej ESHO, które prowadzi badania i wydaje zalecenia dotyczące stosowania hipertermii.

Wybrane jednostki chorobowe*

Ze względu na silny wpływ na układ odpornościowy, gorączka (hipertermia systemowa umiarkowana) może być uważana za niespecyficzny środek terapeutyczny w szczególności do leczenia chorób przewlekłych, które są spowodowane dysfunkcją układu odpornościowego i/ lub ograniczoną perfuzją tkanek.

Jest wskazana w wielu przypadkach od przewlekłych zakażeń, zapaleń i bólu, poprzez choroby autoimmunologiczne i alergie.

Zespół fibromialgii.
Przewlekły ból pleców.
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Spondyloartropatia osiowa.
Łuszczycowe zapalenie stawów.
Nadciśnienie tętnicze.
Ciężkie zaburzenie depresyjne.
Aktywacja immunologiczna.
Onkologia - wspomagająco w terapiach paliatywnych (łagodzenie bólu i zespołu zmęczenia).
Leczenie podtrzymujące po radykalnym leczeniu onkologicznym.
Astma oskrzelowa.
Choroba zwyrodnieniowa stawów.
Twardzina układowa.
Zespół jelita drażliwego.
Alergiczny nieżyt nosa.
Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego.
Artretyzm.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Crohna.
Borelioza.
Odzyskiwanie pourazowe.
Detoksykacja.

*Wg Wytycznych Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii Deutsche Gesellschaft fur Hyperthermie DGHT

Film.
Poznaj prawdziwe historie pacjentów.

Znakomicie poprawiły się wyniki.

Przypisujemy to wszystko działaniu hipertermii.

Przyjeżdżamy tutaj jak do domu, znamy się bardzo dobrze.

— Grażyna

Kiedy weszłam do gabinetu Profesora, Profesor trzymał w ręce wynik tomografu, chciał coś powiedzieć, ale zawiesił głos, uśmiechnął się szeroko i mówi: Przerywamy chemie - wynik jest bardzo dobry.

— Barbara

Ja jestem najlepszym dowodem na to, że hipertermia działa, gdy mam świadomość, że chemioterapia nie mogła mi pomóc.

Z każdym zabiegiem było lepiej, po każdym ból był coraz mniejszy.

— Alicja

No i jest chęć do życia po prostu.

Teraz czuję się bardzo dobrze, jest ok, aby tak dalej.

— Krystian

Po każdym zabiegu hipertermii czuję się naprawdę świetnie.

Chciałabym życzyć wszystkim osobom, które chorują na chorobę nowotworową, dużo sił, energii, żeby się nie poddawali.

— Agnieszka

Do mnie to jakoś tak nie docierało chyba nawet co mi jest.

Teraz czuję się bardzo dobrze.

— Iwona

System medyczny Heckel HT3000

Niemiecki system medyczny Heckel HT3000 jest produkowany przez Hydrosun® oraz sprzedawany przez światowych dystrybutorów Heckel. 

Na terenie Polski jego wyłącznym dystrybutorem jest SOHOSYNERGY™ 

certyfikacja ce system medyczny

Technologia

Źródło ciepła — promieniowanie podczerwone A, emitują radiatory Hydrosun®, które mają opatentowane płynne filtry. 

 

Bardzo ważną cechą promieniowania podczerwonego A przepuszczonego przez filtr wodny (wIRA) jest jego zdolność do penetracji głębokich warstw skóry będąc jednocześnie bezpiecznym dla warstw zewnętrznych. Promieniowanie to wnika głęboko, aż do sieci naczyń krwionośnych w tkance podskórnej. Produkowane w ten sposób ciepło jest błyskawicznie rozprowadzane po całym ciele poprzez krwioobieg, bez występującego miejscowo ogrzania lub przegrzania.

Krew rozprowadza ciepło po całym organizmie co doprowadza do wywołania gorączki.

Promieniowanie w podczerwieni nie jest widoczne dla ludzkiego oka i jest oceniane przez długość fal w trzech kategoriach: A, B i C.

 

— Promieniowanie A 760 – 1400 nm

— Promieniowanie B 1400 – 3000 nm

— Promieniowanie C 3000 nm – 1 mm

 

Nazywane jest również promieniowaniem ciepła, ponieważ stymuluje drgania własnych cząsteczek i jest postrzegane jako katalizator procesów cieplnych w skórze. 

Promie

niowanie

A

promieniowanie podczerwone fale

Bezpieczeństwo

Ciągły pomiar funkcji życiowych.

0123

System medyczny na bieżąco monitoruje, kontroluje i zapisuje parametry zabiegu i funkcje życiowe pacjenta.

Odczyty parametrów zabiegu przetwarzane są poprzez oprogramowanie FebroData™.

Oprogramowanie to zawiera wiele funkcji wspierających proces zabiegu oraz pozwala na łatwą ocenę uzyskanych danych.

 

Funkcje statystyczne umożliwiają bezpośredni wgląd do wyników dotyczących grup pacjentów oraz ich porównywanie wg wybranych zmiennych.

Prawidłowo przeprowadzony zabieg jest całkowicie bezpieczny dla pacjenta, może pojawić się podczas niego jedynie przemijające uczucie dyskomfortu cieplnego, które jest normalną reakcją organizmu i nie należy się go obawiać. Różne jest oddziaływanie, przebieg i czas trwania zabiegu w zależności w leczeniu jakiego schorzenia jest on wykorzystywany. Terapia składa się zazwyczaj z serii kilku czy kilkunastu zabiegów.

System medyczny pozwala na monitorowanie podczas zabiegu takich parametrów jak: EKG, tętno obwodowe i ciśnienie, utlenowanie krwi i temperatura ciała.

Programy temperaturowe są zapamiętywane i przetwarzane, pozwalają na wizualizację uzyskanych wskaźników i parametrów z uwzględnienim wybranych zmiennych.

System medyczny wyposażony jest w sondy temperatury, pozwalające na dokładne określenie osiąganych poziomów temperatury, a tym samym kontrolę zakresu i prawidłowości przebiegu zabiegu.

Ból

Działanie przeciwbólowe hipertermii tłumaczone jest w oparciu o dwa mechanizmy: metaboliczny i neurologiczny. 

W myśl pierwszego mechnizmu hipertermia powoduje usunięcie czynników zapalnych stymulujących zakończenia nerwowe. 

Z kolei w myśl mechanizmu neurologicznego hipertermia moduluje przewodzenie we włóknach nerwowych. Ponadto hipertermia powoduje zwiększenie stężenia krążących endorfin oraz ACTH.

Zabieg jest bezbolesny, nieinwazyjny i nietoksyczny, nie dochodzi podczas niego do naruszania ciągłości tkanek. 

Fazy zabiegu

I. Faza osiągnięcia temperatury terapeutycznej.

W fazie promieniowania IR, pacjent przebywa w pozycji leżącej, zachowując swobodę ruchów. W tej fazie temperatura ciała jest stopniowo podwyższana aż do osiągnięcia temperatury docelowej. Określony poziom temperatury ustalany jest przez lekarza, podczas trwania terapii może on ulegać zmianie — określony poziom temperatury uwzględnia konkretną sytuację kliniczną, aby osiągnąć maksymalny efekt medyczny. 

 

Czas tej fazy zależny jest od czasu w jakim pacjent osiągnie temperaturę docelową określoną przez lekarza prowadzącego. Czas osiągnięcia określonej temperatury docelowej uzależniony jest od indywidualnych predyspozycji każdego pacjenta.

System objęty jest gwarancją producenta, a SOHOSYNERGY™ zajmuje się jego autoryzowanym serwisem na terenie całej Polski.

II. Faza retencji/ utrzymywania temperatury.

W fazie utrzymania ciepła następuje wyłączenie radiatorów urządzenia, emitujących promieniowanie. Pozycja pacjenta podczas tej fazy może ulegać zmianom od leżącej do półleżącej w zależności od poczucia komfortu pacjenta. 

W fazie tej temperatura ciała w dalszym ciągu może ulegać zwiększaniu — pozostając w zakresie temperatury terapeutycznej. Faza ta jest całkowicie bezpieczna dla skóry, ponieważ specjalnie zastosowana technologia uniemożliwia występowanie oparzeń.

III. Faza redukcji ciepła.

To etap odpoczynku. Podwyższona temperatura ciała może się utrzymywać do kilku godzin po zabiegu. W tym czasie należy unikać ochładzania organizmu. Po zabiegu pacjent nie wymaga hospitalizacji i może wrócić do domu.

sztuczna gorączka

Mógłbym uleczyć każdą chorobę, gdybym tylko mógł wywołać gorączkę.

— Parmenides / grecki lekarz / filozof

European Society for Hyperthermic Oncology

— esho.info

American Cancer Society

— cancer.org

National Cancer Institute

— cancer.gov