FAQ

Hipertermia co to jest? Rodzaje hipertermii? Na czym polega leczenie?

Hipertermia to sztucznie wywołane, kontrolowane i zamierzone podwyższenie temperatury. Terapia jako leczenie wspomagające stosowana jest m.in. w onkologii. W zależności od rodzaju hipertermii temperatura podnoszona jest na powierzchni skóry (hipertermia powierzchniowa), w obrębie guza nowotworowego (hipertermia miejscowa głęboka) lub w całym organiźmie wywoływana jest sztuczna gorączka (hipertermia całego ciała).

 

W przypadku chorób onkologicznych temperatura w zależności od schorzenia, rodzaju i przebiegu terapii podnoszona jest nawet do 43°C. Efekt taki można osiągnąć tylko wykorzystując specjalistyczną aparaturę medyczną.

 

Komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na działanie podwyższonej temperatury niż komórki zdrowe. Hipertermia silnie stymuluje układ immunologiczny organizmu oraz uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie chemioterapii i radioterapii przez co zwiększa się skuteczność leczenia.

Więcej informacji >

Hipertermia onkologiczna opinie?

tvp.pl | Każdy sposób dobry na raka, czyli terapia ciepłem.

"Bez względu na doświadczenia zawodowe, onkolodzy, radiolodzy i inni specjaliści wskazują hipertermię jako skuteczną metodę wspierającą chemioterapię i radioterapię. Hipertermia polega na zamierzonym, kontrolowanym i bezpiecznym podwyższaniu temperatury ciała pacjenta do maksymalnie 43°C. W leczeniu onkologicznym terapia ta powoduje niszczenie komórek nowotworowych, przy czym nie uszkadza bądź uszkadza minimalnie komórki zdrowe. Jest także pewną formą immunoterapii."

Więcej opinii >

Hipertermia cena? 

Ceny systemów medycznych do hipertermii wahają się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy EUR za urządzenie.

 

Koszty terapii natomiast uzależnione są od wielu czynników: rodzaju schorzenia, rodzaju zastosowanej terapii, długości jej trwania czy intensywności leczenia - ceny w Polsce rozpoczynają się od kilkuset złotych za zabieg i są o wiele niższe w porównaniu do tych samych procedur przeprowadzanych w krajach zachodnich.

Więcej informacji >

Hipertermia leczenie? Skuteczność leczenia.

Hipertermia wzmaga efekty terapeutyczne (niszczenie komórek nowotworowych) uzyskiwane przy zastosowaniu chemioterapii i radioterapii, dlatego jest stosowana w skojarzeniu z tymi metodami. Stąd też mówi się w przypadku wzmagania efektów chemioterapii o działaniu chemiouczulającm, a w przypadku radioterapii o efekcie radiouczulającym. 

 

Wykazano lepsze, synergistyczne działanie hipertermii w połączeniu z klasycznym leczeniem, w porównaniu z Pacjentami, którzy poddani zostali tylko tradycyjnym metodom leczenia. 

Przy zastosowaniu hipertermii komórki nowotworowe stają się bardziej podatne na chemioterapię i radioterapię co zwiększa skuteczność leczenia.

Ponadto hipertermia zwiększa wrażliwość lekoopornych komórek rakowych na działanie dotychczas stosowanych leków i terapii.

 

Skuteczność leczenia onkologicznego uzależniona jest od wielu czynników: rodzaju nowotworu, wczesnego rozpoznania stanu ogólnego chorego oraz właściwie przeprowadzonego leczenia. W leczeniu onkologicznym stosuje się leczenie operacyjne, chemioterapię, radioterapię czy hormonoterapię. Niestety nie we wszystkich przypadkach uzyskujemy zadawalające efekty leczenia, stąd konieczne jest poszukiwanie nowych metod leczenia wspomagającego, zwiększających skuteczność leczenia.

Więcej informacji >

Hipertermia onkologiczna? Zalety terapii.

— Zwiększa skuteczność chemioterapii, radioterapii.

— Redukuje negatywne skutki chemioterapii, radioterapii.

— Jest nietoksyczna, nieinwazyjna, bezbolesna. Poprawia jakość życia.

— Systematycznie pomaga uszkadzać białka i nici DNA nowotworu.

— Może być stosowana do wielu rodzajów nowotworów.

— Aktywuje układ immunologiczny do walki z nowotworem.

— Może być stosowana w różnym stadium choroby nowotworowej - w tym zaawansowanym.

— Badania kliniczne potwierdzają, że zwiększa wskaźniki przeżywalności.

— Zwiększa kontrolę nad guzem nowotworowym.

Więcej informacji >

Immunoterapia raka. Hipertermia jako forma terapii immunologicznej.

Reakcja układu immunologicznego. 

Działanie hipertermii na układ immunologiczny organizmu pod wpływem szoku termicznego polega na wytwarzaniu białek szoku termicznego opłaszczających się na powierzchni komórek nowotworowych. Dzięki temu wcześniej niewidoczne dla organizmu komórki nowotworowe stają się rozpoznawalne przez system immunologiczny, co umożliwia ich zwalczanie przez układ odpornościowy organizmu. 

Dzięki białkom szoku cieplnego (heat shock proteins HSP) nierozpoznawalny wcześniej nowotwór staje się w końcu widoczny dla układu odpornościowego chorego, a tym samym układ odpornościowy zaczyna podejmować działania w celu wyeliminowania komórek uznanych jako wrogie (natural killer NK).

Więcej informacji >

Hipertermia - terapia wspomagająca.

Terapia hipertermii w onkologii jest leczeniem wspomagającym i nigdy nie może być traktowana jako metoda, która zastępuje leczenie chemioterapią czy radioterapią. Przy chemioterapii/radioterapii kojarzona jest z przyczynowym leczeniem onkologicznym (chemioterapią, radioterapią). W przypadku zakwalifikowania pacjenci otrzymują zalecenia o konieczności odbywania zabiegów hipertermii w ścisłej korelacji czasowej, w skoordynowaniu z przyczynowym leczeniem onkologicznym (chemioterapią, radioterapią). 

Więcej informacji >