Nazywana również hipertermią miejscową, miejscową głęboką, hipertermią pojemnościową, lokoregionalną czy elektrohipertermią.

Na czym polega? / Locoregional Hyperthermia

Hipertermia 

punktowa głęboka

Metoda hipertermii punktowej wykorzystuje terapeutyczne zalety ciepła. W trakcie zabiegu w sposób zamierzony i kontrolowany podnoszona jest temperatura w obrębie guza nowotworowego (42 — 43°C). Dotyczy guzów zlokalizowanych w głębi ciała. Zwiększa skuteczność oraz niweluje negatywne skutki chemio i radioterapii.

Redukuje negatywne skutki chemioterapii.

Zwiększa skuteczność chemioterapii

Skojarzenie metody hipertermii i chemioterapii może przyczynić się do zwiększenia wrażliwości komórek nowotworowych na działanie leków cytostatycznych. 

Stosując równocześnie obie te metody można zwiększyć efekt działania przeciwnowotworowego.

Synergistyczne działanie hipertermii i chemioterapii wynika m.in. ze wzrostu perfuzji co umożliwia lepszą kumulację cytostatyków w bezpośrednim sąsiedztwie guza, a utrata stabilności błon komórkowych pod wpływem podwyższonej temperatury lepszą przenikalność leków do wnętrza komórek nowotworowych.

W badaniach klinicznych porównywano efekty leczenia przeciwnowotworowego, stosując wyłącznie chemioterapię oraz kombinację chemioterapii i hipertermii. Wykazano, że równoczesne zastosowanie kombinacji metod hipertermii oraz systemowego leczenia onkologicznego może przyczynić się do wzrostu powodzenia i sukcesu terapii przeciwnowotworowej. 

CHEMIOTERAPIA

RADIOTERAPIA

Redukuje negatywne skutki radioterapii.

Zwiększa skuteczność radioterapii

Powiązanie metody hipertermii z radioterapią może przyczynić się do zahamowania naprawy nici DNA guza, uszkodzonego w trakcie stosowania promieniowania jonizującego. 

Udowodniono, że interakcja i wzajemne oddziaływanie hipertermii i radioterapii może skutkować redukcją przeżywalności frakcji komórek nowotworowych. 

Badania wykazały, że stosując hipertermię jako metodę wspierającą radioterapię można zwiększyć jej skuteczność.

Synergistyczne działanie hipertermii i radioterapii polega m.in. na hamowaniu reperacji popromiennych uszkodzeń DNA, indukcji degradacji białek oraz wzroście reoksygenacji guza nowotworowego zwiększającej skuteczność radioterapii na skutek wzrostu przepływu krwi w naczyniach nowotworu. 

Skuteczność połączonego leczenia.

Terapia

komplementarna

Hipertermia wzmaga efekty terapeutyczne (niszczenie komórek nowotworowych) uzyskiwane przy zastosowaniu chemioterapii i radioterapii, dlatego jest stosowana w skojarzeniu z tymi metodami. Stąd też mówi się w przypadku wzmagania efektów chemioterapii o działaniu chemiouczulającm, a w przypadku radioterapii o efekcie radiouczulającym. 

 

Badania kliniczne potwierdziły synergistyczne działanie hipertermii w połączeniu z klasycznym leczeniem, w porównaniu z pacjentami, którzy poddani zostali tylko tradycyjnym metodom leczenia. 

Komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na działanie podwyższonej temperatury niż komórki zdrowe, z tego powodu w określonych okolicznościach mogą ulegać selektywnemu zniszczeniu. Niszczące komórki nowotworowe działanie hipertermii polega m.in. na denaturacji białek zawartych w cytoplaźmie komórek i błonach komórkowych, zaburzaniu mechanizmów naprawy uszkodzonego DNA, zmianie kształtu komórki nowotworowej oraz indukowaniu apoptozy (proces zaprogramowanej śmierci komórki) w rezultacie czego dochodzi do aktywacji układów wielu białek. 

Hipertermia zmienia m.in. metabolizm komórki, ukrwienie guza, jego mikrośrodowisko, inaktywuje enzymy oraz utlenienie oddechowe, co doprowadzić może ostatecznie do śmierci komórki. Połączenie uszkodzenia cieplnego i kwasicy występujące w komórkach nowotworowych sprawia, że są one w tych warunkach szczególnie podatne na cytostatyki i promieniowanie.

Terapia hipertermii jest leczeniem wspomagającym i nie może być traktowana jako metoda, która zastępuje leczenie chemioterapią czy radioterapią. Przy chemioterapii/radioterapii kojarzona jest z przyczynowym leczeniem onkologicznym (chemioterapią, radioterapią).

Onkologia.

Zastosowanie

guz nowotworowy

W wielu guzach nowotworowych litych, w tym umiejscowionych głęboko w ciele.

Główne przeciwwskazania

_Obecność metalowych protez lub szwów w leczonym obszarze.

_Rozrusznik serca.

_Ciężkie wodobrzusze.

_Znaczny wysięk opłucnowy.

_Liszajec w leczonym obszarze.

_Ciąża.

układ immunologiczny

Komórka 

nowotworowa

Reakcja układu immunologicznego

Białka szoku cieplnego

(heat shock proteins HSP)

opłaszczające się na powierzchni komórki nowotworowej

Uaktywnione komórki układu odpornościowego

NK naturall killer

Immunogenność.

Reakcja układu immunologicznego

Pod wpływem szoku termicznego na powierzchni komórek nowotworowych wytwarzają się białka szoku cieplnego.

Dzięki białkom szoku cieplnego (heat shock proteins HSP) nierozpoznawalny wcześniej nowotwór staje się w końcu widoczny dla układu odpornościowego chorego, a tym samym układ odpornościowy zaczyna podejmować działania w celu wyeliminowania komórek uznanych jako wrogie (naturall killer NK).

Innowatorzy hipertermii lokoregionalnej na Świecie.

System medyczny

SYNCHROTHERM® RF1200S

system medyczny hipertermia lokoregionalna

Po ponad 35 latach doświadczeń system medyczny do hipertermii lokoregionalnej SYNCHROTHERM® RF1200S jest najdoskonalszą wersją urządzenia. Jak nigdy wcześniej łączy w sobie wydajność, nieporównywalny szeroki zakres możliwości leczenia a jednocześnie komfort oraz bezpieczeństwo dla Pacjentów. 

elektrody łóżko do hipetermii

Urządzenia SYNCHROTHERM® wraz z rozwojem technologii są systematycznie modyfikowane celem zapewnienia najwyższej jakości dla skuteczności terapii.

0068

aparatura medyczna ce
hiprtermia punktowa

1984

hipetrmia głęboka

1989

hipertermia miejscowa

1990

elektrohipertermia

1998

aparatura do hipertermii

2000

ht systems

2004

system medyczny

2008

fale elektromagnetyczne
włoski system medyczny hipertermia

2014

2017

SYNCHROTHERM® RF1200S

13,56

MHz

Jedyne urządzenie na rynku emitujące fale zarówno w trybie ciągłym, pulsacyjnym jak również mieszanym.

Idealne dopasowanie parametrów zabiegu do zaleceń terapeutycznych.

Technologia

Badania i lata doświadczeń udowodniły, że idealna częstotliwość fal elektromagnetycznych, którą wykorzystuje technologia systemu wynosi dokładnie 13,56 MHz. Poziom taki zapewnia najlepszą przenikalność do guza nowotworowego nie powodując jednocześnie negatywnego wpływu czy przegrzania tkanek zewnętrznych skóry.

Moc

Poza częstotliwością to jej moc oraz sposób jej dostarczenia ma bezpośrednie znaczenie na szybkość, komfort, dokładność, różnorodność terapeutyczną i tolerancję przeprowadzenia zabiegu.

Systemy SYNCHROTHERM® generują częstotliwość o mocy 1200W jednak dla bezpieczeństwa pacjentów maksymalne moce podczas zabiegu zostały ograniczone do:

— 600W w trybie ciągłym,

— 1000W w trybie pulsacyjnym,

— 1000W w trybie mieszanym.

13,56 mhz elektrohipertermia

Głębokość oddziaływania /cm

~19,2cm

~3,5cm

~1,5cm

Funkcja głębokości oddziaływania

opracowana przez Prof. S. Morosi

z Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Pawii we Włoszech

MICROWAVES

RADIOFREQUENCIES

13,56 MHz

SYNCHROTHERM®

434 MHz

915 MHz

fale elektromagnetyczne

Niższe częstotliwości mogą niszczyć masy tłuszczowe aż do wystąpienia martwicy, podczas gdy wyższe częstotliwości nie mają wystarczającej długości fali, aby prawidłowo przenikać do tkanek.

Wykorzystując doświadczenia SYNCHROTERM® w oparciu o idealną częstotliwość 13,56 MHz pracują także inne systemy na Świecie.  

PRECYZJA LECZENIA

Aż trzy komplety elastycznych elektrod o wymiarach 260mm, 180mm oraz 120mm.

System dostarczany jest z trzema kompletami adaptacyjnych elektrod o różnych wymiarach. 

Pozwala to na ogromną elastyczność ich zastosowania do zabiegów dla różnych części ciała. 

Daje to m.in. możliwość uzyskania lepszej ogniskowej ogrzewania na różnych głębokościach, co pozwala na większą precyzyjność leczenia a co się z tym wiąże większą skuteczność leczenia.

elektroda 260mm

260mm

elektroda 180mm

180mm

elektroda 120mm

120mm

ogniskowa oddziaływania

Elektroda 260mm

Elektroda 260mm

guz głęboki

Elektroda 180mm

Elektroda 260mm

leczenie raka

Elektroda 180mm

Elektroda 120mm

System charakteryzuje doskonała równowaga pomiędzy technologią a komfortem leczenia dla pacjenta.

Elastyczność
sprzęty onkologicze

System umożliwia niezależną regulację temperatur w pojedyńczych liniach (również w trakcie trwania zabiegu) co zapewnia najlepszą tolerancję zabiegu oraz najdokładniejsze dopasowanie emisji mocy dla każdego obszaru objętego leczeniem.

Linie dostarczają elektrodom moc potrzebną do uzyskania zaleconej temperatury terapeutycznej oraz zapewniają system chłodzenia.

finansowanie ue
torby chłodzące
opatentowany system

Elektroda 

Osłona izolacyjna

Chłodzenie wodne

System chłodzenia

Każda z elektrod ułożona jest w torbie chłodzącej. System chłodzenia umożliwia - regulowanie temperatury chłodzenia (temperatura odczuwalna na skórze pacjenta). 

Komfort pacjenta jest optymalny - w każdym momencie można zmienić parametry zabiegu w tym temperaturę chłodzenia - na co nie pozwalają zazwyczaj inne systemy.

 

Opatentowany system chłodzenia zastosowany do elastycznych elektrod adaptacyjnych łączy w sobie komfort, zapewnia bezpieczeństwo oraz efektywność leczenia.

Czas zabiegu

W zależności od zaleceń, terapia składa się z serii kilku lub kilkunastu zabiegów, z których każdy trwa od około 40 do 60 minut. 

40 — 60 min

Bezkonkurencyjny.

Komfort leczenia

Przewagą systemu są m.in. elastyczna konstrukcja elektrod i ciśnieniowe torby chłodzące pasujące do anatomicznych części ciała pacjenta. Dzięki elektrodom adaptacyjnym i sposobie ich umieszczania na ciele pacjenta (poprzez elastyczne taśmy) proces leczenia jest bezkonkurencyjnie komfortowy dla pacjenta. Elektrody nie przygniatają pacjenta.

Wykorzystując system SYNCHROTHERM® pacjent podczas zabiegu zachowuje swobodę ruchów, może nie tylko leżeć ale siedzieć lub znajdować się niemal w dowolnej najwygodniejszej dla niego pozycji.

komfort leczenia
człowiek rak
bezkokurencyjny

Zalety hipertermii punktowej

Może być stosowana w różnym stadium choroby nowotworowej - w tym zaawansowanym.

Badania kliniczne potwierdzają, że zwiększa wskaźniki przeżywalności.

Zwiększa kontrolę nad guzem nowotworowym.

Systematycznie pomaga uszkadzać białka i nici DNA nowotworu.

Może być stosowana do wielu rodzajów nowotworów.

Aktywuje układ immunologiczny do walki z nowotworem.

Zwiększa skuteczność chemioterapii, radioterapii.

Redukuje negatywne skutki chemioterapii, radioterapii.

Jest nietoksyczna, nieinwazyjna, bezbolesna. Poprawia jakość życia.

Dane techniczne

ZASILANIE: 230 V jedna faza, 12 A 

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE: KLASA I

KLASA CZĘŚCI: BF

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY: 13,56 MHz

MOC: 1200 W

DOPASOWANIE PRĘDKOŚCI RF: 3 ms

PRZEGLĄD SERWISOWY: 1 raz w roku

ŻYWOTNOŚĆ: 10 lat

KLASA OCHRONY: IP 2 X

KLASYFIKACJA: IIB 93/42/EWG 

NORMY: CEI EN 60601-1:2007 III ed. CEI EN 60601-1-2:2010 III ed.

CEI EN 60601-1-6:2011 III ed.

CEI EN ISO 62304:2015

CEI EN 62366:2008

UNI CEI EN ISO 14971:2012

DYREKTYWA WE: 93/42/EWG z późn. zm.2007/47/WE

ANTENY (ROZMIAR): 120mm - 180mm - 260mm

TORBY CHŁODZĄCE (ROZMIAR): 170 mm - 220 mm - 310 mm

SYSTEM CHŁODZENIA: Regulowana temperatura wody minimum 8°

ZALECANA TEMP. POMIESZCZENIA: 18°-24°C

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: 30%-60% 

ROZMIAR POMIESZCZENIA: minimum 9m2 

WAGA: 250 kg 

WYMIARY MASZYNY: 760 mm, 730 mm, 1600 mm

dane techncn system medyczny

760mm

hipertermia warszawa
dane techniczne aparatura medyczna

1600mm

730mm

elektroda duża
elektroda średnia
elektroda mała

Wśród licznych zalet systemu podkreślić warto również jego lekkość oraz mobilność, co umożliwia jego bezproblemowe przemieszczanie. Nie wymaga wzmocnionej nośności stropu. 

Badania kliniczne

Wybrane publikacje na stronie International Journal of Hyperthermia