Metoda na raka. O hipertermii w polskiej medycynie.

Metoda na raka.

O hipertermii w polskiej medycynie.

Hipertermia – metoda na raka, która wspomaga leczenie nowotworów i może znacznie przedłużyć życie pacjentów. 
O miejscu hipertermii w polskiej medycynie dyskutowano na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Miejsce Hipertermii w Polskiej Medycynie."

Każdy sposób dobry na raka, czyli terapia ciepłem.

Każdy sposób dobry na raka, czyli terapia ciepłem.

Bez względu na doświadczenia zawodowe, onkolodzy, radiolodzy i inni specjaliści wskazują hipertermię jako skuteczną metodę wspierającą chemioterapię i radioterapię. Hipertermia polega na zamierzonym, kontrolowanym i bezpiecznym podwyższaniu temperatury ciała pacjenta do maksymalnie 42 stopni Celsjusza. W leczeniu onkologicznym terapia ta powoduje niszczenie komórek nowotworowych, przy czym nie uszkadza bądź uszkadza minimalnie komórki zdrowe. Jest także pewną formą immunoterapii.

Zabiegi hipertermii. To gorączka, która leczy.

Zabiegi hipertermii. To gorączka, która leczy.

Gorączka jest objawem choroby. Za to sztucznie wywołaną gorączkę wykorzystuje się w leczeniu. To hipertermia. Znajduje zastosowanie między innymi w onkologii, ale również w leczeniu depresji. Właśnie na tę metodę stawia projekt zdrowotny "Mobilna opieka nad osobami starszymi", realizowany z pieniędzy unijnych.

Ciepłem w raka. Hipertermia.

Ciepłem w raka. Hipertermia.

Ciepłem w raka. Terapia niszczy komórki nowotworowe, a zdrowe komórki jeśli zostają uszkodzone to w stopniu minimalnym. W Niemczech stosuje się ją w 300 placówkach i jest częściowo refundowana.

hipertermia opinie

Hipertermia w raku trzustki - korzyści kliniczne.

Podczas gdy chemioterapia i/lub radioterapia są skuteczne w przypadku leczenia wielu typów nowotworów, rak trzustki pozostaje dość oporny na konwencjonalne metody terapii. Wykazano, że łagodna hipertermia, czyli podwyższenie temperatury guza do około 40-44°C, zazwyczaj przez jedną godzinę, działa jako czynnik uwrażliwiający na chemio i radioterapię.

hipertermia forum

Ciepło zimno. Bilans Zdrowia.

Hipertermia onkologiczna - komplementarna metoda leczenia nowotworów. Jak w praktyce wygląda terapia i kiedy można ją stosować? 

Hipertermia w leczeniu nowotworów złośliwych.

Hipertermia w leczeniu nowotworów złośliwych.

Hipertermia ogólnoustrojowa (całego ciała) lub miejscowa jest metodą stosowaną w leczeniu nowotworów złośliwych i polega na wywołaniu kontrolowanego przegrzania (38,5°C – hipertermia łagodna, 38,5°C do 40,5°C – hipertermia umiarkowana, około 42°C – hipertermia ekstremalna) w celu zniszczenia komórek nowotworowych. 

Hipertermia w onkologii.

Hipertermia w onkologii.

Wioletta jest chora na nowotwór prawej piersi z przerzutami do płuc, a także kości śródpiersia. Jest leczona metodą hipertermii. Niestety jest to leczenie bardzo kosztowne, na które jej nie stać. 

Na czym polega działanie hipertermii w onkologii.

Na czym polega działanie hipertermii w onkologii.

To, że hipertermia jest skuteczną metodą leczenia w onkologii świadczą ośrodki na całym świecie, a także w Polsce. Obecnie metoda hipertermii jest stosowana aż w ponad 300 ośrodkach medycznych na terenie Niemiec (28% to duże kliniki, 72% prywatne praktyki lekarskie) i w wielu procedurach jest refundowana.

hipertermia rak

Regionalna hipertermia z chemioterapią podwaja całkowite przeżycie.

Wyniki silnie potwierdzają korzyści z dodania regionalnej hipertermii do standardowej chemioterapii neoadjuwantowej u pacjentów z miejscowo zaawansowanym mięsakiem tkanek miękkich wysokiego ryzyka. Indukcja w postaci hipertermii powodowała istotne wydłużenie całkowitego przeżycia, przeżycia wolnego od choroby oraz przeżycia wolnego od miejscowej progresji choroby.

Autorzy sugerują, że korzystny wpływ na przeżycie może być związany ze znanymi immunologicznymi efektami szoku termicznego wywołanymi hipertermią.

Hipertermia wspomaga leczenie nowotworów.

Hipertermia wspomaga leczenie nowotworów.

Z powodzeniem uzupełnia leczenie guzów nowotworowych, ale z tej nowatorskiej terapii nie wszyscy chorzy mogą skorzystać. Chodzi o hipertermię, która skutecznie wspomaga chemio i radioterapię podczas leczenia nowotworów. Problem w tym, że chorzy najczęściej dowiadują się o tej metodzie leczenia zbyt późno.