top of page
  • hipertermia

Finansowanie zakupu systemów medycznych ze środków z dotacji UE?

Firma SOHOSYNERGY™ zajmuje się dystrybucją i serwisem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego na terenie Polski. Systemy medyczne przez nas sprzedawane posiadają wszystkie wymagane przez organy w Polsce dopuszczenia, atesty, certyfikacje i legalizacje, dlatego mogą być w pełnym zakresie wykorzystywane w procedurach medycznych na terenie Polski.


Zakup systemów medycznych finansowany może być również w ramach dotacji pochodzących ze środków unii europejskiej. Systemy sprzedawane są jako urządzenia nowe, które stanowią środek trwały.

Zakup systemów medycznych ze środków z dotacji unii europejskiej
Zakup systemów medycznych ze środków z dotacji unii europejskiej

Pomagamy w rozwoju biznesu na każdym z jego etapów. Wskazujemy istotne elementy w obszarach zarządzania, finansowania, optymalizacji kosztów, marketingu i promocji, które przyczynią się do sukcesu rynkowego Państwa biznesu medycznego. Kluczem naszego działania jest maksymalizacja korzyści naszych klientów oraz dobro każdego pacjenta. 

Rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce rośnie około 20% rocznie i jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej*. 


SOHOSYNERGY™ śledząc postępy krajów wysokorozwiniętych w walce z chorobami cywilizacyjnymi naszych czasów, chce umożliwić ośrodkom medycznym w Polsce dostęp do nowoczesnych, skutecznych jak również powszechnie wykorzystywanych w innych krajach systemów medycznych. SOHOSYNERGY™ na bieżąco monitoruje innowacyjne metody leczenia i dąży do ich wprowadzenia i upowszechnienia w Polsce.


Wiele programów realizowanych przy współfinansowaniu z unii europejskiej dotyczy chorób cywilizacyjnych, w tym w wielu przypadkach działań w zakresie onkologii - statystyki zachorowalności i wyleczalności nowotworów w Polsce znacząco odbiegają od danych jakie obserwować można w krajach europy zachodniej - tym bardziej stanowią one jedną z głównych gałęzi jeśli chodzi o priorytety wsparcia.

Kolejną równie ważną i szeroką grupą są programy dotyczące wsparcia dla osób starszych - w całej europie zaobserwować można tendencję starzenia się społeczeństw, co staje się i będzie nadal ważnym i szerokim problemem.


SOHOSYNERGY™ ma w swojej ofercie zarówno systemy medyczne wykorzystywane wspomagająco w terapii chorób nowotworowych, ale również systemy wspierające leczenie w dolegliwościach dla osób starszych m.in. związane problemami ruchowymi, stosowane w reumatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, dolegliwościach bólowych, dermatologicznych jak również chronicznych infekcjach.


Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów hipertermii oraz systemów medycznych do hipertermii na stronie: www.sohosynergy.pl


______________________________

#hipertermia #hipertermiapowierzchniowa #hipertermialokoregionalna #hipertermiapunktowa #hipertermiamiejscowa #hipertermiagleboka #hipertermiapojemnosciowa #elektrohipertermia #hipertermiacalegociala #hipertermiaogolnoustrojowa #hipertermiasystemowa #systemydohipertermii #systemdohipertermii #urzadzeniadohipertermii #aparaturadohipertermii #immunoterapia #immunoterapiaraka #onkologia #nowotwor #rak #ue #dotacjeue #finansowanieue #srodektrwaly #środektrwały #finansowaniezuniieuropejskiej #dotacjezuniieuropejsckiej

bottom of page