top of page
  • hipertermia

Hipertermia ogólnoustrojowa - wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii

Wytyczne Deutsche Gesellschaft fur Hyperthermie DGHT (Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej) dotyczą metodologii wykonywania procedury hipertermii całego ciała (Whole Body Hyperthermia). Opierają się one zarówno na opublikowanych danych naukowych, jak również na bogatych doświadczeniach praktyków, w szczególności będących członkami towarzystwa, którzy swoje doświadczenia prezentują, i o których dyskutują na odbywających się regularnie zjazdach i konwencjach.

Hipertermia ogólnoustrojowa, całego ciała to kontrolowane podniesienie temperatury ciała w celach terapeutycznych. Hipertermia w zakresie temperatur łagodnych i umiarkowanych (gorączkowych) wykorzystuje m.in. technologię promieniowania podczerwonego. Wykorzystuje się filtrowane wodą promieniowanie podczerwone fali długości A - jest ono szczególnie dobrze tolerowane z punktu widzenia fizycznego i fizjologicznego. Znaczna część promieniowania podczerwonego jest absorbowana na głębokościach tkanki, w których krążąca krew transportuje pochłoniętą energię cieplną do wszystkich rejonów ciała wraz z przepływem krwi co powoduje wzrost temperatury w organizmie.

Łagodna hipertermia polega na podwyższeniu temperatury ciała do poziomu 38,5°C. Hipertermia umiarkowana w zakresie gorączkowym polega na podwyższeniu temperatury ciała do temperatury docelowej w zakresie od 38,5°C do 40,5°C. Powyżej 40,5°C mamy do czynienia już z hipertermią o charakterze ekstremalnym.


Wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Hipertermii


Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów hipertermii oraz systemów medycznych do hipertermii na stronie: www.sohosynergy.pl


#hipertermia #hipertermiapowierzchniowa #hipertermialokoregionalna #hipertermiapunktowa #hipertermiamiejscowa #hipertermiagleboka #hipertermiapojemnosciowa #elektrohipertermia #hipertermiacalegociala #hipertermiaogolnoustrojowa #hipertermiasystemowa #systemydohipertermii #systemdohipertermii #urzadzeniadohipertermii #aparaturadohipertermii #immunoterapia #immunoterapiaraka #onkologia #nowotwor #producent #dystrybucja #sprzedaz #serwis #infrared #wytycznestosowania #zalecenia #hipertermiaopinie #niemieckietowarzystwohipertermii #zasadystosowania

bottom of page