• hipertermia

Na czym polega hipertermia lokoregionalna? Jak działa?

Nazywana również hipertermią miejscową, miejscową głęboką, punktową głęboką, hipertermią pojemnościową czy elektrohipertermią.

Metoda hipertermii punktowej wykorzystuje terapeutyczne zalety ciepła. W trakcie zabiegu w sposób zamierzony i kontrolowany podnoszona jest temperatura w obrębie guza nowotworowego (42 — 43°C). Dotyczy guzów zlokalizowanych w głębi ciała. Zwiększa skuteczność oraz niweluje negatywne skutki chemio i radioterapii.


System medyczny do hipertermii lokoregionalnej, hipertermii pojemnościowej, elektrohipertermii, hipertermii miejscowej głebokiej, hipertermii punktowej
System medyczny SYNCHROTHERM RF1200S do hipertermii lokoregionalnej

Hipertermia wzmaga efekty terapeutyczne (niszczenie komórek nowotworowych) uzyskiwane przy zastosowaniu chemioterapii i radioterapii, dlatego jest stosowana w skojarzeniu z tymi metodami. Stąd też mówi się w przypadku wzmagania efektów chemioterapii o działaniu chemiouczulającm, a w przypadku radioterapii o efekcie radiouczulającym. 

Badania kliniczne potwierdziły synergistyczne działanie hipertermii w połączeniu z klasycznym leczeniem, w porównaniu z pacjentami, którzy poddani zostali tylko tradycyjnym metodom leczenia. 


Aparatura medyczna do hipertermii lokoregionalnej, urządzenie medyczne do hipertermii, elektrohipertermia, hipertermia pojemnościowa, hipertermia głęboka, hipertermia miejscowa
Aparatura medyczna SYNCHROTHERM RF1200S do hipertermii punktowej

SOHOSYNERGY™ jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce włoskiego systemu do hipertermii lokoregionalnej SYNCHROTHERM RF1200S. Włoski producent jest innowatorem hipertermii lokoregionalnej na Świecie z ponad 35-letnim doświadczeniem.


Więcej informacji na temat zastosowania, efektów oraz szczegółów dotyczących systemu medycznego na stronie: www.sohosynergy.pl/hipertermia-lokoregionalna-punktowa


#hipertermia #naczympolegahipertermia #hipertermialokoregionalna #elektrohipertermia #hipertermiapunktowa #hipertermiagłęboka #hipertermiamiejscowa #hipertermiamiejscowagłęboka #hipertermiapojemnościowa #hipertermiawarszawa #terapiawspomagająca #onkologia #systemmedyczny #aparaturadohipertermii #urządzeniedohipertermii #łóżkodohipertermii #leczenieraka #nowotwór #rak