top of page
  • hipertermia

Nowy użytkownik systemu Hydrosun TWH1500 w klinice w Linz w Austrii.

W klinice Ordensklinikum Barmherzige Schwestern, Abteilung Radioonkologie w Linz w Austrii został uruchomiony system do hipertermii powierzchniowej Hydrosun TWH1500.


Radioonkolodzy odpowiedzialni za leczenie hipertermią powierzchniową to Dr. Johann Feichtinger, Dr. Roswitha Huppert i Dr. Barbara Fischerlehner. Witamy w gronie użytkowników systemu do hipertermii powierzchniowej Hydrosun TWH1500.

Klinika zainteresowana jest wymianą doświadczeń, wymianą naukową i udziałem w badaniach klinicznych.


Więcej informacji na stronie internetowej kliniki:

www.ordensklinikum.at/de/


Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów hipertermii oraz systemów medycznych do hipertermii na stronie: www.sohosynergy.pl

________________

#hipertermia #hipertermiapowierzchniowa #hipertermialokoregionalna #hipertermiapunktowa #hipertermiamiejscowa #hipertermiagleboka #hipertermiapojemnosciowa #elektrohipertermia #hipertermiacalegociala #hipertermiaogolnoustrojowa #hipertermiasystemowa #systemydohipertermii #systemdohipertermii #urzadzeniadohipertermii #aparaturadohipertermii #immunoterapia #immunoterapiaraka#onkologia #nowotwor #rak #ue #dotacjeue #finansowanieue #srodektrwaly #środektrwały #finansowaniezuniieuropejskiej #dotacjezuniieuropejsckiej #hydrosun #hydrosuntwh1500 #hipertermianiemcy #superficialhyperthermia #kongrechipertermii #esho #icho #międzynarodowykongreshipertermiionkologicznej #konferencjahipertermia #doświadczeniahipertermia #hipertermianaświecie

bottom of page