top of page
  • hipertermia

Powierzchniowy (w tym rozległy) nowotwór piersi, czerniak złośliwy - jak leczyć?

W przypadku nowotworów rozległych, na powierzchni skóry, w tym nowotworów piersi, czerniakach złośliwych, powierzchniowych nowotworach skóry, przerzutach nowotworowych do skóry do niedawna największym problemem przy zastosowaniu wspomagająco hipertermii powierzchniowej (superficial hyperthermia) było to, że systemy medyczne nie obejmowały leczeniem całych dużych obszarów zmienionych chorobowo oraz technologia ta wymagała dotyku zmiany nowotworowej urządzeniem, co w przypadku zmian naciekających, owrzodzeniu itd. było bardzo uciążliwe dla pacjentów i bolesne.


Niemiecki system medyczny do hipertermii powierzchniowej Hydrosun® TWH1500 całkowicie eliminuje te problemy. Jest to pierwszy i jedyny na Świecie system, który działa w oparciu o bezdotykowe dostarczanie energii co niesie za sobą ogromne korzyści - komfort leczenia odczuwalny przez pacjenta jest bezkonkurencyjny. Pacjent nie cierpi z powodu bolesnego kontaktu z aplikatorem np. z owrzodzonymi zmianami, obrzękami, naciekającymi nerwami, dzięki czemu leczenie jest najbardziej przyjemne dla pacjenta. Zabieg jest bezbolesny, nieinwazyjny i nietoksyczny, nie dochodzi podczas niego do naruszenia ciągłości skóry.


Ponadto budowa systemu umożliwia leczenie małych jak i dużych i rozległych zmian podczas jednej sesji terapeutycznej. Dzięki zastosowaniu systemu podwójnego aplikatora - dwóch niezależnych radiatorów, na działanie systemu nie mają wpływu heterogenne kształty ciała. System łatwo obejmuje małe jak również duże obszary leczenia w celu uzyskania skutecznej hipertermii nawet dużych i nieregularnych nowotworów.


Hydrosun® TWH1500 to przełom w nowoczesnym leczeniu nowotworów powierzchniowych. Poprzez to, że pomiarowi temperatury poddany jest cały obszar objęty leczeniem, a nie tylko w kilku wybranych punktach, możliwość poparzeń występująca w innych urządzeniach w systemie Hydrosun®TWH1500 została w ogóle wyeliminowana. Częstość występowania termicznych uszkodzeń skóry TSD ≥ stopień 2, została zredukowana do 0% (w innych systemach poparzenie pacjenta zazwyczaj występuje w ok. 10% przypadków).


Urządzenia Hydrosun® TWH1500 wykorzystywane są w leczeniu nowotworów w ośrodkach uniwersyteckich oraz prywatnych klinikach w Niemczech i Szwajcarii. Jest to system wykorzystujący najnowocześniejszą obecnie tego typu technologię - zaprojektowany i wyprodukowany został przez firmę Hydrosun Medizintechnik GmbH, Mullheim / Niemcy będącą pionierem i światowym liderem w technologii podczerwieni A z filtrem wodnym. Popularność wykorzystania systemów stale rośnie - urządzenie w 2020 r. zostało zainstalowane i jest wykorzystywane w procedurach terapeutycznych również w Polsce.


Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów hipertermii oraz systemów medycznych do hipertermii na stronie: www.sohosynergy.pl


 

#hipertermia #hipertermiapowierzchniowa #hipertermialokoregionalna #hipertermiapunktowa #hipertermiamiejscowa #hipertermiagleboka #hipertermiapojemnosciowa #elektrohipertermia #hipertermiacalegociala #hipertermiaogolnoustrojowa #hipertermiasystemowa #systemydohipertermii #systemdohipertermii #urzadzeniadohipertermii #aparaturadohipertermii #immunoterapia #immunoterapiaraka #onkologia #nowotwor #rak #ue #dotacjeue #finansowanieue #srodektrwaly #środektrwały #finansowaniezuniieuropejskiej #dotacjezuniieuropejsckiej #hydrosun #hydrosuntwh1500 #hipertermianiemcy #superficialhyperthermia

bottom of page