• hipertermia

Spotkanie online - leczenie hipertermią powierzchniową przy zastosowaniu systemu Hydrosun® TWH1500.


Dnia 20 maja 2021 r. odbędzie się spotkanie on-line pt. "Progress of Hyperthermia in the Treatment of Locally Recurrent Breast Cancer”, podczas którego omówione zostanie leczenie hipertermią powierzchniową przy zastosowaniu systemu Hydrosun® TWH1500.

Spotkanie odbędzie się w ramach Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej (International Congress of Hyperthermic Oncology).

Spotkanie poprowadzą trzej radioterapeuci, tj. dr Markus Notter z Kliniki Radioterapii Onkologicznej Lindenhofspital z Bern w Szwajcarii, dr Andreas Thomsen z niemieckiego szpitala uniwersyteckiego Medical Center - University of Freiburg. Dr Hanz Crezee oraz Dr Desiree van den Bongard z holenderskiego ośrodka uniwersyteckiego Amsterdam University Medical Centers.

Spotkanie będzie krótkie, udział w nim jest bezpłatny.

Zachęcamy do zarejestrowania się i udziału.

Zarejestrować można się pod linkiem:

https://www.icho2021.eu/registrierung-abstracts/registrierung


Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów hipertermii oraz systemów medycznych do hipertermii na stronie: www.sohosynergy.pl


________________


#hipertermia #hipertermiapowierzchniowa #hipertermialokoregionalna #hipertermiapunktowa #hipertermiamiejscowa #hipertermiagleboka #hipertermiapojemnosciowa #elektrohipertermia #hipertermiacalegociala #hipertermiaogolnoustrojowa #hipertermiasystemowa #systemydohipertermii #systemdohipertermii #urzadzeniadohipertermii #aparaturadohipertermii #immunoterapia #immunoterapiaraka#onkologia #nowotwor #rak #ue #dotacjeue #finansowanieue #srodektrwaly #środektrwały #finansowaniezuniieuropejskiej #dotacjezuniieuropejsckiej #hydrosun #hydrosuntwh1500 #hipertermianiemcy #superficialhyperthermia #kongrechipertermii #esho #icho #międzynarodowykongreshipertermiionkologicznej #konferencjahipertermia #doświadczeniahipertermia #hipertermianaświecie