• hipertermia

XIII Międzynarodowy Kongres Hipertermii Onkologicznej w Rotterdamie 2021


W dniach 6 - 9 października 2021 w Rotterdamie odbędzie się XIII Międzynarodowy Kongres Hipertermii Onkologicznej (ICHO), przełożony z 2020r. Więcej informacji odnośnie kongresu znajduje się na stronie internetowej www.icho2021.eu


Kongres ICHO jest organizowany co cztery lata i jest połączonym międzynarodowym spotkaniem Asian Society of Hyperthermic Oncology (ASHO), American Society of Thermal Medicine (STM) i European Society for Hyperthermic Oncology (ESHO).


Firma Heckel jest sponsorem kongresu i jest obecna ze swoim stoiskiem na wystawie, na którym zapoznać będzie można się z systemami do hipertermii całego ciała Heckel HT3000 oraz systemem do hipertermii powierzchniowej Hydrosun TWH1500.


Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów hipertermii oraz systemów medycznych do hipertermii na stronie: www.sohosynergy.pl

________________

#hipertermia #hipertermiapowierzchniowa #hipertermialokoregionalna #hipertermiapunktowa #hipertermiamiejscowa #hipertermiagleboka #hipertermiapojemnosciowa #elektrohipertermia #hipertermiacalegociala #hipertermiaogolnoustrojowa #hipertermiasystemowa #systemydohipertermii #systemdohipertermii #urzadzeniadohipertermii #aparaturadohipertermii #immunoterapia #immunoterapiaraka#onkologia #nowotwor #rak #ue #dotacjeue #finansowanieue #srodektrwaly #środektrwały #finansowaniezuniieuropejskiej #dotacjezuniieuropejsckiej #hydrosun #hydrosuntwh1500 #hipertermianiemcy #superficialhyperthermia #kongrechipertermii #esho #icho #międzynarodowykongreshipertermiionkologicznej #konferencjahipertermia #doświadczeniahipertermia #hipertermianaświecie